dimarts, 10 de maig de 2011

PROGRAMA ELECTORAL DE CIU A L'ALDEA

Us presento el compromís de treball que signarem amb els aldeans els propers 4 anys, si tenim la seva confiança, un programa molt treballat, amb il·lusió, amb un projecte clar de model de poble, amb prioritats i amb l’afinitat de la Generalitat de Catalunya.
Els aldeans hem d’agafar el tren que arribar més ràpid a Barcelona, no ens poden quedar enrere

Els aldeans hem d’agafar el tren que arribar més ràpid a Barcelona, no ens poden quedar enrereALDEANS + CIU + GENERALITAT = JUNTS ANIREM ENDAVANT