dimarts, 30 de març del 2010

EL GOVERN DE L'ALDEA, VOTA EN CONTRA D'UNA MOCIO SOBRE LA SEGURETAT CIUTADANA

El passat divendres dia 26 van celebrar Ple Ordinari a L’Ajuntament de L’Aldea, el grup municipal de CIU, vam tenir un paper actiu al Ple, aportant Mocions, intentant treure la màxima transparència en algun punt en concret i amb una intervenció treballada als precs i preguntes.

El grup que jo tinc el plaer d’encapçalar, tot i estar a l’oposició gaudim d’un respectable protagonisme a la política municipal, i això ens satisfà, ja que estem veiem, que amb la nostra tasca, anem mostrant de totes aquelles necessitats, que avui manquen al nostre poble.

Però precisament amb la Moció sobre la millora de la seguretat ciutadana a L’Aldea, presentada pel nostre grup, van veure com tot un govern baix la batuta dominable de L’Alcalde, van votar en contra. El cert es que en va sorprendre molt aquesta posició del govern de L’Aldea, ja que entenc que a L’Alcalde li costa molt acceptar propostes d'altres grups, però hem de recordar que aquesta moció era per millorar aspectes sobre la seguretat ciutadana de L’Aldea, es a dir més mitjans, més recursos, etc. Tot plegat per apaivagar els robatoris que estem patint a les nostres cases, als nostres comerços i empreses i al sector de la pagesia, que hem de recordar de la seva importància al nostre poble.

Jo us invito a llegir la Moció que vam presentar i que els del govern la van rebutjar, vatros mateixos podeu jutjar.


GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
M O C I Ó
MILLORA DE LA SEGURETAT CIUTADANA LOCAL
Que presenta al Ple de l’Ajuntament de L’Aldea, el Grup Municipal de Convergència i Unió.
Darrerament molts veïns i veïnes del nostre municipi estan patint les conseqüències d’un augment d’inseguretat degut a robatoris ocasionats tant als seus habitatges com a finques agrícoles de la seva propietat. Aquesta situació està provocant una sensació d’inseguretat ciutadana gens positiva que està preocupant a tothom.
Tot i que molt clarament esta delimitada la competència de cada administració, on marca la responsabilitat d’actuació sobre l’assumpte que ens porta, creiem que des l’Administració Local i concretament des de el nostre Ajuntament pot establir una sèrie de mecanismes que ajudin a pal·liar en bona part la situació d’inseguretat ciutadana que estem patint els darrers temps al nostre municipi.
Per tot això sol·licitem al ple l’aprovació dels següents
ACORDS

Primer.- INSTAR l’equip de govern perquè, articuli les accions i les polítiques de seguretat municipal necessàries per tal d’acabar amb els robatoris que s’estan donat al nostre municipi i que estan provocant una sensació d’inseguretat ciutadana alarmant entre els nostres veïns i veïnes.
Segon.- INSTAR a l’equip de govern la realització d’un estudi de necessitats de la seguretat del municipi i perspectives de futur, en funció de les necessitats de seguretat
Tercer.- INSTAR a l’equip de govern a la realització d’un estudi de viabilitat per a la creació de la Policia Local
Quart.- INSTAR a l’equip de govern a la realització d’un estudi de viabilitat per a la creació del cos d’agents rurals, donat la importància del sector agrícola al nostre municipi

L’Aldea a 18 de març de 2010

Xavier Royo Franch Miguel Alegre Ariño