dissabte, 17 de setembre del 2011

CRISI DEL GOVERN MUNICIPAL A L’ALDEA





Només dos mesos ha durat l’estabilitat del nou govern de Dani Andreu a l’Aldea. L’escandalosa pujada del sou de l’alcalde s’ha començat a cobrar les primeres baixes, el seu número dos David Bertomeu ha presentat la seva dimissió com a regidor de l’Ajuntament.  

La decisió de Bertomeu és un reflex de l’opinió del poble que en els moments tant delicats que estem vivint veu com l’alcalde és dobla el sou  i no atén a les peticions de la població, del Grup Municipal de CIU  i de membres del seu propi equip (ERC), que li demanen reiteradament, que no s’apliqui  la pujada de sou de fins 3.000€ bruts

Tot va començar el dia 1 de juliol, quan es va celebrar el ple d’organització, i entre altres es van establir les retribucions que rebríem el conjunt de regidors.

Al primer punt de la proposta deia textualment el següent:

Establir que, amb efectes d’11 de juny de 2011, el senyor Daniel Andreu i Falcó, Alcalde d’aquesta corporació, exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva i percebent l’import de 3.000,00 euros bruts mensuals

Al sisè punt de la mateixa proposta, afegia:

D’aquestes retribucions se’n percebran catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, donant-los d’alta al règim general de la seguretat social.

Aquest fet comporta que L’Alcalde Dani Andreu percebeix de L’Ajuntament 3.000€ bruts mensuals i si afegim el cost de la seva cotització a la seguretat social, el cost del sou de L’Alcalde al poble de L’Aldea es de 4.382€.

Tal com ja li van exposar al Ple d’organització, aquest plantejament faria molt de mal entre la població i així ha estat, destacant el sector jove de la població que no entén com en moments com aquest L’Alcalde hagi pres aquesta decisió.

El grup de CIU, òbviament van votar en contra de la pujada de sou i ens dol que L’Alcalde, vulgui utilitzar el seu càrrec d’Alcalde per garantir-se la mateixa retribució que disposava quan era President del Consell Comarcal, ja que l’anterior legislatura percebia 2.000 del consell i 1.500 de l’Ajuntament, xifres que ara s’ha aprovat d’una manera conjunta a l’Ajuntament.

Des de CIU, volem mostrar la nostra preocupació per la dimissió del regidor David Bertomeu,  numero dos d’ERC, tant pel seu pes dintre del govern d’ERC, ja que portava les àrees de més pes, com ara Urbanisme, com per la seva experiència, ja que juntament amb el mateix Dani Andreu, era el regidor més antic d’ERC. A la  vegada coneixem altres fets ocorreguts durant aquesta curta etapa de legislatura, on es  demostra que Dani Andreu  no lidera en ma esquerra a tots els seus regidors, al tenir informacions que també ha existit algun intent de renuncia d’alguna àrea per part d’algun regidor, per la mala coordinació del govern municipal.

Xavier Royo, lamenta la situació que s’ha creat el govern d’ERC, ja que afectarà negativament al poble de L’Aldea. Andreu intentarà crear cortines de fum però, realment el Regidor David Bertomeu ha decidit deixar l’Ajuntament per la seva confrontació amb l’Alcalde, al no estar d’acord amb els seus 3.000€ de sou. Continua dient el regidor, que a l’Aldea ha estat un  estiu en el que Dani Andreu ha intentat desviar l’atenció amb els obres de la variant i les urgències mèdiques, cosa que no ha aconseguit, com tampoc aconseguirà que aquestes properes setmanes els aldeans comentin la renuncia de David Bertomeu per no estar d’acord amb el sou de l’Alcalde.