dimecres, 9 de gener del 2008

CONTINUAREM TREBALLANT PER L’ALDEA

Desprès d’unes setmanes de reflexió fruit de la nova situació que ara ens trobem en la política municipal, voldria dirigir-me a tots vatros per tal de que coneixeu-ho de primera ma, quin serà el nostre paper a partir d’ara en la política del nostre poble. El nostre grup tot i que sembla que no ha estat massa reconegut, va ser un grup que va treballar i molt al govern de L’Aldea durant la passada legislatura, juntament amb els nostres socis va engegar molts de projectes i amb el nostre treball van disposar per als ciutadans de L’Aldea d’unes infrastructures que a l’inici de la legislatura érem impensables, com també la gran quantitat de projectes que van deixar engegats per aquesta legislatura, que properament l’actual govern ja podrà començar a treballar amb ells.

Be, van venir les eleccions i no van tenir el resultat que el nostre grup esperàvem, el poble va parlar molt clar i va decidir qui volia qui els governes els pròxims anys, tot i que molts reconeixien el nostre important treball a L’Ajuntament no van creure que aquest fet fos decisiu per confiar-nos el seu vot.

Però ara ja no podem parlar del passat, ara cal mirar endavant i cal ficar-nos a treballar en la tasca que ens han encomanat els nostres electors i com natros som gent de tirar endavant ara cal dir quin serà el nostre paper a partir d’aquest moment.

Primer que tot cal clarificar a tothom, que el nostre grup estem a l’oposició, faig aquest referit degut a que molta gent en pregunta quina cartera tinc encarregada, la meva contesta de sempre es que des de l’actual govern en cap moment ens han ofert entrar a governar a L’Ajuntament. CIU des de l’oposició farem una oposició constructiva i lleial al govern de L’Aldea, aportant idees, suggerencies, etc., en cap moment buscarem la crispació ni el enfrontament fora de to, ja que tots plegats no hem d’oblidar que estem parlant del nostre Ajuntament que es la institució que treballa pel benestar de tots els Aldeans.
Des de aquí us volem oferir la nostra col·laboració en tot allò que us faci falta i estigui al nostre abast, recordant que des de CIU també estarem presents al Consell Comarcal on governem amb coalició, com tindrem fill directe amb la Diputació de Tarragona on també estem governant, es necessari que les entitats i associacions utilitzin la nostra influencia en aquest organismes per tal de rebre tots els ajuts possibles d’aquestes institucions.

Ja per acabar recordant l’encapçalament del nostre article, els vull dir que no dubtin en absolut que aquí ningú abandonarà el vaixell, tenim un compromís com a mínim durant quatre anys, no només amb els Aldeans que ens han votat, sinó amb tot el poble i estic completament segur que arribarà un moment que la gent valorarà el treball de CIU a L’Aldea, per que us puc assegurar que CONTINUAREM TREBALLANT PER L’ALDEA.Xavier Royo Franch
Portaveu Grup Municipal Convergència i Unió

L'ALDEA NECESSITA UNS ALTRES PRESSUPOSTOS

En Sessió Plenària celebrada el passat 16 de novembre, el nou govern municipal ERC/PSC va aprovar els pressupostos per a l’any 2008, com a dades més significatives ressalta l’augment considerable en despesa corrent es a dir (aigua, llum, neteja, manteniments, materials, festes, ajudes i altres despeses del dia a dia), i a la vegada una important davallada en INVERSIONS com ara (nous carrers, millora de serveis, obra nova, etc.), així com una davallada de 623.000€ en el pressupost total, rebaixant els recursos de L’Ajuntament en 104.000.000 milions de les antigues pessetes d’un any per a l’altre.

L’actual govern el 2008 té menys diners per a gastar, i en lloc de reduir la despesa corrent van i l’augmentem en prop de 500.000€ , en canvi en el capítol de INVERSIONS que són totes les obres noves que ha de fer l’Ajuntament, el rebaixa considerablement de 3.000.000€ que tenia el govern de CIU/ERC l’any 2007 a 1.200.000€ el 2008, 300.000.000 de les antigues pessetes menys el 2008 que el 2007.

El govern de ERC/PSC, prioritza primer tenir diners suficients per gastar en el dia a dia o tenir suficients recursos per dir SI A TOT I A SI A TOTHOM, que tenir diners per a en fer nous carrers, millorar serveis o ajudar a aquelles famílies que no disposem a hores d’ara de telèfon, llum o aigua en condicions al nostre poble.

L’any 2007 quan el govern el formava CIU/ERC de cada 100 pts que tenia l’Ajuntament per a treballar, 15.80 eren per a pagar el personal, 27.15 per a la despesa corrent i el mes important 52.57 per a inversions.

El govern ERC/PSC es gastarà 29.90pts en pagar el personal, 40.73 en despesa corrent i solament 24.25 en inversions, passarem que al 2007 es va utilitzar el 52.57€ del total del pressupost a fer inversions al 24.25% que es vol gastar l’any 2008.

Aquesta és una mala notícia, que no es pot excusar per molt que el pressupost total hagi baixat en quantitat econòmica, que avui en dia no és adequat és rebaixar considerablement els diners a fer obres noves i en canvi pujar en més de 500.000€ els diners de les despeses del dia a dia.

Però no acaben aquí les males noticies, tot i la davallada del apartat d’inversions, el govern va i l’any proper i vol fer una sèrie d’actuacions que sense deixar de ser necessàries, no són tot el prioritaries que avui el poble necessita.

Volen urbanitzar el C/ Clavell, millora de camins, pista de tennis, millora enllumenat, pla director d’abastament d’aigua i clavegueram, escola taller i aula multiusos del CEIP 21 d’abril, fins aquí des de CIU estem completament d’acord, totes aquestes actuacions enumerades són totalment necessàries avui, però entenem que n’hi ha d’altres que tot i ser necessàries poden esperar a altres exercicis, com ara climatitzar i equipar el pavelló, instal·lar la megafonia per tot el poble, punts d’informació turística, equipament d’edificis o tants d’altres punts assenyalats en l’apartat d’inversions.

Des de CIU, tenim molt clara una cosa i és el que avui necessitem molts d’aldeans, es a dir, carrers asfaltats, noves aceres, enllumenat, aigua, clavegueram, telèfon, etc.
Avui en dia hi ha moltes famílies i molts de negocis que no tenen els serveis que es necessita a un poble com el nostre en el segle XXI. Qualsevol govern avui a L’Aldea ha de tenir en compte que uns pressupostos avui s’han de dedicar en la màxima quantia possible en URBANISME I SERVEIS, aquest és el camí, hem de tenir en compte que altres actuacions són importants però primer que tot ens tenim que ficar a treballar molt decididament en CARRERS I SERVEIS.

Podem preguntar a tota aquella gent que viu al C/ Mig, Montblanch, S. Lluch, S. Blai, S. Joan, Urbanització Hostasol, Ventureta, Generalitat, Alomà, S.J. Arbo i altres que avui tenen el carrer per asfaltar o a les empreses instal·lades als polígons o moltes cases del casc urbà que a hores d’ara no tenen els serveis adequats, que pensen de que el govern es gastarà 97.000€ en equipar el pavelló, o ficarà la megafonia a tot el poble i posarà en marxa dos punts d’informació turística, etc. Segur que diran que també son obres necessàries i és cert, però diran que aquestes obres poden esperar a uns altres anys, ja que ells quan plou tenen fang a l’entrada de casa seva i per la nit no tenen el seu carrer suficientment il·luminat o el seu negoci o els seus fills no poden accedir a internet, perquè no tenen servei telefònic en suficient condicions.

Per acabar des de CIU vam proposar al govern que rebaixin la despesa corrent per a disposar de més diners per fer més inversions i que a la vegada modifiquin l’apartat d’inversions per prioritzar a fer més carrers i millorar els serveis, en lloc de gastar-nos diners amb altres actuacions que poden esperar per altres exercicis, ERC/PSC van desestimar en tot moment la nostra proposta i van aprovar l’esmentat pressupost.

Des de CIU estem convençuts que el treball a seguir avui a L’Aldea és URBANISME I SERVEIS i continuarem incidint en la mesura que ens sigui possible en aquest punt.


Xavier Royo Franch
Regidor
Portaveu grup municipal

PUJADA DE TAXES E IMPOSTOS A L'ALDEA

PUJADA DE TAXES E IMPOSTOS A L’ALDEA

El passat divendres dia 16/11/2007, l’actual govern de l’Ajuntament format per ERC i PSC, van aprovar la nova pujada d’impostos que ens obliga a pagar als Aldeans, durant els propers anys.
Des de CIU de L’Aldea podríem ara criticar còmodament aquesta pujada d’impostos per part del govern, però nosaltres tenim molt clar i així ho hem dit que farem repetides vegades una oposició constructiva, demostrant que hi ha una alternativa als impostos presentats per ERC i PSC.

S’augmentarà el IBI (impost dels habitatges), un 25% es a dir una família de l’Aldea que pagava fins ara 272€, ara en pagarà 340E.

S’augmentarà l’impost de naturalesa rústica (terrenys rústics) un 33%, un terreny amb un valor cadastral en 12.000€, avui paga 72€, ara en pagarà 96€.

Proposta de CIU, augmentar solament el 3.4% que és la previsió del IPC i realitzar una actualització del cadastre (no revisió) on es recuperarien molt d’impostos que actualment per una raó o una altra no paguem aquestes taxes, d’aquesta manera s’evitaria una pujada significativa per als Aldeans.

S’augmentarà l’impost sobre vehicles de tracció mecànica un d’un 20% a un 47%, un utilitari de 42.39 a 51.12, un cotxe mitja de 89.48 a 107.91 i un cotxe de gran cilindrada o tot terreny de 114.24 a 168€.

S’augmentarà l’impost sobre construccions i obres un 10% (és l’impost d’obres més car de la comarca) es passarà d’aplicar un gravament de 3.5 al 4%, sumat a la taxa d’obres representarà un 5.2% total de gravament.
Exemple una família de L’Aldea i Amposta que es vulguin fer una casa amb un valor de projecte de 90.000€, la de L’Aldea pagarà 4.680€, la d’Amposta 2.700€ (1.980 menys la família d’Amposta).

Proposta de CIU, no augmentar l’impost i aplicar una bonificació del 30% als joves Aldeans que es vulguin fer una casa, en el cas anterior representa una bonificació de 1.404€
Aquesta bonificació és una ajuda social que beneficiaria totalment als joves de L’Aldea

S’augmenta la taxa de recollida d’escombreries un 107%, una casa passar a pagar de 28.92 a 60€.

S’augmenta les Taxes d’Aigua i clavegueram un 64 i un 109%, una família amb un consum de 50 m3 trimestrals passar de pagar el rebut cada trimestre de 48.39 a 78.74€, es a dir 30€ més.

Proposta de CIU, no augmentar cap d’aquestes dos taxes i començar a negociar un nou conveni amb Sorea on no només representi un augment recaptador per a la companyia, sinó una sèrie de millores i avantatges per a la xarxa del nostre poble.


Proposta de CIU, tot i que actualment no s’ha modificat, avui en dia ens troben quan un comerç vol obrir o traslladar un negoci al nostre poble, des de l’Ajuntament s’aplica una taxa per Llicencia d’Apertura, aquesta representa un cost de 1.000€, des de CIU proposem aplicar una bonificació de 5.00€ a tots aquells petits comerços o joves emprenedors que vulguin obrir un negoci a L’Aldea.

Mesura que beneficiaria directament al petit comerç i joves emprenedors.

Per acabar val a dir que des de el govern ERC/PSC, no es va acceptar cap de les nostres propostes que vam presentar al Ple com a model alternatiu, ens sorprèn que uns partits que es diuen d’esquerres no vulguin aplicar cap bonificació, que beneficia directament tant als joves aldeans com aquell segment que és i que ha de ser important per al nostre poble, com és el petit comerç.


Xavier Royo Franch
Regidor
Portaveu Grup Municipal de CIU