dimecres, 9 de gener de 2008

PUJADA DE TAXES E IMPOSTOS A L'ALDEA

PUJADA DE TAXES E IMPOSTOS A L’ALDEA

El passat divendres dia 16/11/2007, l’actual govern de l’Ajuntament format per ERC i PSC, van aprovar la nova pujada d’impostos que ens obliga a pagar als Aldeans, durant els propers anys.
Des de CIU de L’Aldea podríem ara criticar còmodament aquesta pujada d’impostos per part del govern, però nosaltres tenim molt clar i així ho hem dit que farem repetides vegades una oposició constructiva, demostrant que hi ha una alternativa als impostos presentats per ERC i PSC.

S’augmentarà el IBI (impost dels habitatges), un 25% es a dir una família de l’Aldea que pagava fins ara 272€, ara en pagarà 340E.

S’augmentarà l’impost de naturalesa rústica (terrenys rústics) un 33%, un terreny amb un valor cadastral en 12.000€, avui paga 72€, ara en pagarà 96€.

Proposta de CIU, augmentar solament el 3.4% que és la previsió del IPC i realitzar una actualització del cadastre (no revisió) on es recuperarien molt d’impostos que actualment per una raó o una altra no paguem aquestes taxes, d’aquesta manera s’evitaria una pujada significativa per als Aldeans.

S’augmentarà l’impost sobre vehicles de tracció mecànica un d’un 20% a un 47%, un utilitari de 42.39 a 51.12, un cotxe mitja de 89.48 a 107.91 i un cotxe de gran cilindrada o tot terreny de 114.24 a 168€.

S’augmentarà l’impost sobre construccions i obres un 10% (és l’impost d’obres més car de la comarca) es passarà d’aplicar un gravament de 3.5 al 4%, sumat a la taxa d’obres representarà un 5.2% total de gravament.
Exemple una família de L’Aldea i Amposta que es vulguin fer una casa amb un valor de projecte de 90.000€, la de L’Aldea pagarà 4.680€, la d’Amposta 2.700€ (1.980 menys la família d’Amposta).

Proposta de CIU, no augmentar l’impost i aplicar una bonificació del 30% als joves Aldeans que es vulguin fer una casa, en el cas anterior representa una bonificació de 1.404€
Aquesta bonificació és una ajuda social que beneficiaria totalment als joves de L’Aldea

S’augmenta la taxa de recollida d’escombreries un 107%, una casa passar a pagar de 28.92 a 60€.

S’augmenta les Taxes d’Aigua i clavegueram un 64 i un 109%, una família amb un consum de 50 m3 trimestrals passar de pagar el rebut cada trimestre de 48.39 a 78.74€, es a dir 30€ més.

Proposta de CIU, no augmentar cap d’aquestes dos taxes i començar a negociar un nou conveni amb Sorea on no només representi un augment recaptador per a la companyia, sinó una sèrie de millores i avantatges per a la xarxa del nostre poble.


Proposta de CIU, tot i que actualment no s’ha modificat, avui en dia ens troben quan un comerç vol obrir o traslladar un negoci al nostre poble, des de l’Ajuntament s’aplica una taxa per Llicencia d’Apertura, aquesta representa un cost de 1.000€, des de CIU proposem aplicar una bonificació de 5.00€ a tots aquells petits comerços o joves emprenedors que vulguin obrir un negoci a L’Aldea.

Mesura que beneficiaria directament al petit comerç i joves emprenedors.

Per acabar val a dir que des de el govern ERC/PSC, no es va acceptar cap de les nostres propostes que vam presentar al Ple com a model alternatiu, ens sorprèn que uns partits que es diuen d’esquerres no vulguin aplicar cap bonificació, que beneficia directament tant als joves aldeans com aquell segment que és i que ha de ser important per al nostre poble, com és el petit comerç.


Xavier Royo Franch
Regidor
Portaveu Grup Municipal de CIU