dimecres, 9 de gener del 2008

L'ALDEA NECESSITA UNS ALTRES PRESSUPOSTOS

En Sessió Plenària celebrada el passat 16 de novembre, el nou govern municipal ERC/PSC va aprovar els pressupostos per a l’any 2008, com a dades més significatives ressalta l’augment considerable en despesa corrent es a dir (aigua, llum, neteja, manteniments, materials, festes, ajudes i altres despeses del dia a dia), i a la vegada una important davallada en INVERSIONS com ara (nous carrers, millora de serveis, obra nova, etc.), així com una davallada de 623.000€ en el pressupost total, rebaixant els recursos de L’Ajuntament en 104.000.000 milions de les antigues pessetes d’un any per a l’altre.

L’actual govern el 2008 té menys diners per a gastar, i en lloc de reduir la despesa corrent van i l’augmentem en prop de 500.000€ , en canvi en el capítol de INVERSIONS que són totes les obres noves que ha de fer l’Ajuntament, el rebaixa considerablement de 3.000.000€ que tenia el govern de CIU/ERC l’any 2007 a 1.200.000€ el 2008, 300.000.000 de les antigues pessetes menys el 2008 que el 2007.

El govern de ERC/PSC, prioritza primer tenir diners suficients per gastar en el dia a dia o tenir suficients recursos per dir SI A TOT I A SI A TOTHOM, que tenir diners per a en fer nous carrers, millorar serveis o ajudar a aquelles famílies que no disposem a hores d’ara de telèfon, llum o aigua en condicions al nostre poble.

L’any 2007 quan el govern el formava CIU/ERC de cada 100 pts que tenia l’Ajuntament per a treballar, 15.80 eren per a pagar el personal, 27.15 per a la despesa corrent i el mes important 52.57 per a inversions.

El govern ERC/PSC es gastarà 29.90pts en pagar el personal, 40.73 en despesa corrent i solament 24.25 en inversions, passarem que al 2007 es va utilitzar el 52.57€ del total del pressupost a fer inversions al 24.25% que es vol gastar l’any 2008.

Aquesta és una mala notícia, que no es pot excusar per molt que el pressupost total hagi baixat en quantitat econòmica, que avui en dia no és adequat és rebaixar considerablement els diners a fer obres noves i en canvi pujar en més de 500.000€ els diners de les despeses del dia a dia.

Però no acaben aquí les males noticies, tot i la davallada del apartat d’inversions, el govern va i l’any proper i vol fer una sèrie d’actuacions que sense deixar de ser necessàries, no són tot el prioritaries que avui el poble necessita.

Volen urbanitzar el C/ Clavell, millora de camins, pista de tennis, millora enllumenat, pla director d’abastament d’aigua i clavegueram, escola taller i aula multiusos del CEIP 21 d’abril, fins aquí des de CIU estem completament d’acord, totes aquestes actuacions enumerades són totalment necessàries avui, però entenem que n’hi ha d’altres que tot i ser necessàries poden esperar a altres exercicis, com ara climatitzar i equipar el pavelló, instal·lar la megafonia per tot el poble, punts d’informació turística, equipament d’edificis o tants d’altres punts assenyalats en l’apartat d’inversions.

Des de CIU, tenim molt clara una cosa i és el que avui necessitem molts d’aldeans, es a dir, carrers asfaltats, noves aceres, enllumenat, aigua, clavegueram, telèfon, etc.
Avui en dia hi ha moltes famílies i molts de negocis que no tenen els serveis que es necessita a un poble com el nostre en el segle XXI. Qualsevol govern avui a L’Aldea ha de tenir en compte que uns pressupostos avui s’han de dedicar en la màxima quantia possible en URBANISME I SERVEIS, aquest és el camí, hem de tenir en compte que altres actuacions són importants però primer que tot ens tenim que ficar a treballar molt decididament en CARRERS I SERVEIS.

Podem preguntar a tota aquella gent que viu al C/ Mig, Montblanch, S. Lluch, S. Blai, S. Joan, Urbanització Hostasol, Ventureta, Generalitat, Alomà, S.J. Arbo i altres que avui tenen el carrer per asfaltar o a les empreses instal·lades als polígons o moltes cases del casc urbà que a hores d’ara no tenen els serveis adequats, que pensen de que el govern es gastarà 97.000€ en equipar el pavelló, o ficarà la megafonia a tot el poble i posarà en marxa dos punts d’informació turística, etc. Segur que diran que també son obres necessàries i és cert, però diran que aquestes obres poden esperar a uns altres anys, ja que ells quan plou tenen fang a l’entrada de casa seva i per la nit no tenen el seu carrer suficientment il·luminat o el seu negoci o els seus fills no poden accedir a internet, perquè no tenen servei telefònic en suficient condicions.

Per acabar des de CIU vam proposar al govern que rebaixin la despesa corrent per a disposar de més diners per fer més inversions i que a la vegada modifiquin l’apartat d’inversions per prioritzar a fer més carrers i millorar els serveis, en lloc de gastar-nos diners amb altres actuacions que poden esperar per altres exercicis, ERC/PSC van desestimar en tot moment la nostra proposta i van aprovar l’esmentat pressupost.

Des de CIU estem convençuts que el treball a seguir avui a L’Aldea és URBANISME I SERVEIS i continuarem incidint en la mesura que ens sigui possible en aquest punt.


Xavier Royo Franch
Regidor
Portaveu grup municipal