dilluns, 4 de juliol del 2011

RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES AJUNTAMENT DE L'ALDEA

  MENSUAL BRUT COST TOTAL MES COST ANTERIOR LEGIS. DIF. MENSUAL COST ANUAL BRUT COST TOTAL ANY
ALCALDE 3.000 4.382 2.166,22 2.215,78 42.000 52.584,00 €
REGIDOR GOVERN 1 1.000 1460,67 1.549,39 -88,72 14.000 17.528,04 
REGIDOR GOVERN 2 1.000 1460,67 852,16 608,51 14.000 17.528,04 
REGIDOR GOVERN 3 1.000 1460,67 400 1.060,67 14.000 17.528,04 
REGIDOR GOVERN 4 500 730,33 697,22 33,11 7.000 8.763,96 
REGIDOR GOVERN 5 500 500 400 100 6.000 6.000,00 
REGIDOR GOVERN 6 500 500 400 100 6.000 6.000,00 
REGIDOR CIU 33,33 33,33 50 -16,67 400 400,00 
REGIDOR CIU 33,33 33,33 50 -16,67 400 400,00 
REGIDOR CIU 33,33 33,33 50 -16,67 400 400,00 
REGIDOR CIU 33,33 33,33 50 -16,67 400 400,00 
TOTAL 7.633 10.628 6.665 3.963 104.600 127.532,08 €
 
L'Alcalde i els regidors de govern 1,2,3,4 : tenen 14 pagues ALCALDE I REGIDORS DE GOVERN: ERC + PSC
Els regidors de Govern 4 i 5: s'afegiran 100€ a la seva retribució cada cop que hagi un Ple Extraordinari. 
Els regidors de CIU: s'afegiran 100€ a la seva retribució cada cop que hagi un Ple Extraordinari.